Quảng Cáo

Chơi game Minion Dọn Dẹp Nhà Cửa

Minion, Trò chơi Despicable Me

Thông tin Game

Today minion is very hardworking and wants to clean all his house. after he put on appropriate clothing is ready for work but needs a little help. help minion to clean all his house composed from two bedrooms. throw all the objects thats are no longer useful and finds the right place for all items throwed all over the room. start from outside and help minion make his house welcoming. enjoy! instructions minion groom the room: use the mouse to interact.

Hôm nay các Minion rất chăm chỉ và muốn làm sạch tất cả ngôi nhà của mình. sau khi ông mặc quần áo thích hợp để sẵn sàng cho công việc nhưng cần  giúp đỡ.  Hãy giúp Minion làm sạch tất cả ngôi nhà của mình bao gồm từ hai phòng ngủ. ném tất cả các đối tượng không còn hữu ích và tìm nơi thích hợp cho tất cả các  vật đã bị ném. 
Cách chơi:

Dùng chuột

Copy code game tới blog hoặc website:

Quảng Cáo

Bạn có thể chọn 1 số thể loại game khác để chơi như: Game Công Chúa, Game Hành Động, Game Siêu Nhân, Game 7 Viên Ngọc Rồng, 7k7k. Ngoài ra, bạn có thể chơi thể loại game hoạt hình ở các ngôn ngữ khác như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý